CRM ve ERP Arasındaki Farklar

23-06-2021
Blog CRM ve ERP Arasındaki Farklar

İşletmelerdeki #rekabet gün geçtikçe artmakta. Ve önde olmak içinde her zaman farklı olmamız lazım. Teknolojiyle elde edilen farklılıklar ne yazık ki uzun süreli bir süreç değildir. Bundan dolayı da işletmelerin çoğu müşteri ilişkilerinde önemi arttıracak yollar izlemişlerdir. Müşteri ilişkileri yönetimi yani CRM, rekabetten sıyrılıp farklılaşma konusundan en önemli yollardan biridir. Çünkü anlık müşteri kazanmak yerine onlarla uzun süreli ilişkiler kurmak daha önemli bir hale gelmiştir, ki zaten kısa süreli kazanç bir kazanç değildir. Önemli olan sürekliliği ve memnuniyeti sağlamaktır. Eminiz ki sizde bunun farkındasınız. #CRM'in yanı sıra #ERP yazılımları da işletmeler için önemli stratejik bir yoldur. Kısaca ERP ve CRM den bahsedersek; 


İşletmeler rekabet ortamında iyi bir yerde olabilmek için birkaç temel şeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bunlar: #kalite, #verimlilik, #maliyet ve son zamanlarda yerini almış olan hızlı karar vermedir. Ve tüm bunları yapabilmek içinde sağlam bir bilgi sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu ihtiyaçlarını ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ile karşılarlar. Aslında ERP en genel şekliyle bir işletmenin finans, insan kaynakları, üretim, satış ve pazarlama gibi bölümlerinden oluşan şirketin ihtiyaçlarını tek bir yazılım da toplayan departmanlar arasında veri paylaşımı sağlayan ticari yazılım paketleridir. İşletmelerdeki ayrı ayrı ele alınan süreçleri birleştirerek rekabet üstünlüğü elde edilmesini sağlar.  En iyi iş uygulamalarını, yöntemlerini belirleyerek her türlü kaynağın verimliliğini en üst düzeye ulaşmasını amaçlar. Ve ERP aynı zamanda #müşteri odaklı imalat yönetim sistemidir de diyebiliriz.  


CRM ile ilgili detaylı bilgiyi önceki blog yazılarımızda paylaşmıştık. Burada CRM'in önemli noktalarına değinirsek:


İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini tanımlama, müşterilere bilgi ve geri bildirim sağlama, müşteriyle etkileşimi arttırma, müşteri merkezli #faaliyet planları yapmaya, müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanılmasını sağlama, şirketlerin fiyatlar yerine müşterilere verdiği hizmetlerle rekabet etmesini sağlayan, bir ürünü geliştirmek için harcanan zamanı kısaltmaya yarayan ve rekabetin farklılaşmasına yardımcı olan yapıya CRM denir. 


Yani aslında CRM ve ERP karşılaştırıldığında: CRM, müşteri tabanlı ilerler. Müşteri memnuniyeti, müşteriye özel #çözümler için kullanılırken ERP ise üretim ve iş süreçlerinin takibinde kullanılır. Ama ikisi de verimliliği, otomasyonu ve gelir üretimini arttırmaya yardımcı olan araçlardır.